ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ KAYIT ŞARTLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Silahsız eğitim alacaklar için 18 yaşını, Silahlı eğitim alacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

d) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. (Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak).

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. (Silahlı olarak görev yapacaklar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” veya “ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli; silahsız olarak görev yapacaklar için ise tam teşekküllü özel sağlık kuruluşlarından veya devlet hastanelerinden alınacak “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık Raporu ile bu durumunu belgelemek. Sağlık Raporu şu muayeneleri içerecektir. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. Göz: Körlük, gece körlüğü olmamak. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak. Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

f) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Bize Ulaşın!

    telefon
    whatsapp